Lekarze wyłonieni w toku analizy danych z ankiety wstępnej zostaną zaproszeni do udziału w programie edukacyjnym organizowanym przez QAH Sp. z o. o. Sp. k.

Ankieta wstępna do programu edukacyjnego z obszaru OAB

Proszę uzupełnić dane:

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez QAH Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi ul. inż. Stefana Skrzywana 6, 93-588 Łódź, KRS 0000531931 danych osobowych w celu procedowania ankiety oraz ustalenia warunków ewentualnej umowy oraz oświadczam, że jest mi wiadomym, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez QAH S. z o.o. Sp. k. danych osobowych jest dostępna pod adresem www.qah.pl/klauzula

Udzielając poniższych zgód oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.